Haber

“Hastanemi Açın Platformu”, Ulucanlar Göz Hastanesi’nin Önünden Seslendi: “Hastanelerimizin Hak Ettiği İyileştirmeler, Yatırımlar Yapılmalıdır”

“Hastanemi Açın Platformu”, Ankara’daki eğitim ve araştırma hastanelerinin statülerinin korunarak mevcut durumlarının iyileştirilmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslendi. Ankara Tabip Odası İdare Konseyi Üyesi Dr. Asuman Doğan, “Mevcut hastanelerimizin gördüğü ve bir miktar önleyebildiğimiz zararları, sağlık hizmetlerinde ve asistan eğitiminde yaşanan sıkıntıları gidermek için hızla gerekli adımlar atılmalıdır. Hastanelerin tıbbi ekipman, ilaç, sarf malzemesi tüm ihtiyaçları tamamlanmalıdır. Yurttaşlarımızın randevu ve kamudan sağlık hizmeti almakta bu kadar zorluk yaşadıkları bir dönemde hastanelerimizin hak ettiği iyileştirmeler, yatırımlar yapılmalıdır” açıklamasını yaptı.

Hastanemi Açın Platformu, bugün Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde “Baskılara son verin hastanelerime sahip çıkın” başlıklı açıklama yaptı. Açıklamaya Ankara Tabip Odası (ATO) üyeleri, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, HDP Ankara Milletvekili Filiz Keresteci, Sıhhat ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Lideri Kubilay Yalçınkaya emek meslek örgütü üyeleri dayanak verdi. Platform ismine açıklamayı, ATO İdare Konseyi Üyesi Dr. Asuman Doğan okudu. Doğan’ın açıklamasında şu ifadeler yer adlı:

“KAMUOYUNUN DUYARLILIĞI SAYESİNDE BU HASTANELERİN KAPANMASINDA KISMEN GERİ ADIM ATILDI”

“Ankara hastane kapatmalar konusunda en fazla canı yanmış kent. Ankara (Bilkent) Şehir Hastanesi nedeniyle başta Ankara Numune, Türkiye Yüksek İhtisas ve Atatürk Hastaneleri olmak üzere çok önemli altı hastanemiz kapatıldı. Etlik Şehir Hastanesi’nin açılması gerekçesiyle de Yıldırım Beyazıt Dışkapı, Dr. Sami Ulus Bayan Doğum ve Çocuk, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji, Etlik Zübeyde Hanım Bayan Doğum ve Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin kapanma çalışmaları yürütüldü. Platformumuzun çalışmaları ve kamuoyunun gösterdiği hassaslık sayesinde bu hastanelerimizin kapanmasında kısmen de olsa geri adım atıldı.

“FAHRETTİN KOCA’NIN BU HASTANELERİ AYAKTA TUTMAK İSTEYİP İSTEMEDİĞİ KONUSUNDA ŞÜPHELER VAR”

Bizzat Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca birden fazla sefer hastanelerimizin kapatılmayacağını söyledi. Hastanelerin kapatılmaması ne demektir? Hastalarımızın daha evvel aldıkları hizmete birebir biçimde ulaşıyor olmaları demektir, aksi düşünülemez. Fakat ‘kısmen taşındığı’ söylenen bu hastanelerimizde meseleler bitmiyor. Sıhhat Bakanlığı’nın bu hastaneleri içtenlikle ayakta tutmak isteyip istemediği konusunda doktorlarımızın, sıhhat çalışanlarının, hastalarımızın kuşkuları bitmiyor. Nasıl kuşku duyulmasın?

“HASTANELERDEKİ TIBBİ EKİPMAN EKSİĞİ ÇOK BELİRGİN, AMELİYATLARIN ÖNEMLİ KISMI YAPILAMIYOR”

Öncelikle bu hastanelerin tabiplerinin, hocalarının, hemşirelerinin, tüm çalışanlarının, tıbbi aygıtlarının, ilaçlarının, sarf gereçlerinin birden fazla Etlik Kent Hastanesi’ne götürüldü. Önünde bulunduğumuz Ulucanlar Göz Hastanesi, 21 Eylül 2022 tarihli bir yazı ile kapatılıp 27 Eylül 2022 tarihli bir yazı ile ‘kısmen’ yeniden açıldı. Düzeni oturmuş yılların en üst düzey hizmet veren hastanelerinin kapatılması ya da küçültülmesi ile hastalarımız hekimlerine ulaşamadılar, üstelik Etlik Şehir Hastanesi de tam hazır değildi, sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar oldu, ameliyatlar haftalarca yapılamadı. ‘Kısmen taşındığı’ söylenen Yıldırım Beyazıt Dışkapı, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastaneleri hekim, asistan hekim, hemşire ve tüm personel yönünden önemli eksikler içindeler. Bu hastanelerdeki sağlık çalışanlarının ancak beşte biri kaldı, çoğu Etlik Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Hastanelerdeki tıbbi ekipman eksiği çok bariz. Geçen bu kadar vakte karşın ameliyatların değerli bir kısmı yapılamıyor. Servislerin birden fazla kapatıldı. Dr. Sami Ulus Çocuk hastanesinde acil servis pratisyen tabiplerle yürütülmeye çalışılıyor. Yıllardır “nasıl olsa kapatılacak” diye yaklaşılan bu hastanelere hiçbir yatırım yapılmamış, çivi çakılmamış, duvarlarına bir boya bile sürülmemiş durumda. En acısı bu hastanelerin uygunlaştırılması, eksiklerinin giderilmesi ve evvelden olduğu üzere nitelikli sıhhat hizmetleri vermeleri tarafında Sıhhat Bakanlığı’nın bir niyeti de görülmüyor.

“HEKİMLERİN İŞ YÜKÜ ARTTI, PROGRAMLI ASİSTAN EĞİTİMİ YOK”

Etlik Kent Hastanesi yerine bu hastanelerimizde vazife yapan doktorların iş yükü çok arttı. Tüm aksiliklere karşın büyük özveri ile sıhhat hizmetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. İçine düşürüldükleri olumsuz çalışma şartları ve hiçbir düzgünleştirme gayreti olmaması nedeniyle kendilerini ötekileştirilmiş, dışlanmış hissediyorlar. Bu hastanelerin tamamı eğitim ve araştırma hastanesi olduğu halde, asistan tabiplerin tamamının takımı Etlik Kent Hastanesi’ne aktarıldı ve ne yapacaklarını bilemez durumdalar. Hocaları dağıldı ve fiilen aylardır programlı bir asistan eğitiminden söz etmek mümkün değil. ‘Kısmen taşındı’ denilen hastanelere çok az sayıda ve ‘geçici görevle’ geliyor ve hizmetlere katkı vermeye çalışıyorlar. Etlik Şehir Hastanesi asistanların tamamını aldığı gibi son yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda da kontenjanların birçoklarına sahip oldu. Örneğin göz hastalıkları alanında Ulucanlar Göz Hastanesi’ne üç asistan alınırken Etlik Şehir Hastanesi’ne 12 asistan alındı. Misal biçimde çocuk sıhhati ve hastalıkları alanında yılların Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi’ne 10 asistan alınırken Etlik Şehir Hastanesi’ne 51 asistan alındı. Kalan ve yeni atanan doktor, asistan tabip, öğretim üyesi, sıhhat çalışanı sayılarına bakınca müdafaaya çalıştığımız hastanelere Sıhhat Bakanlığı’nın ‘iyi bakmadığı’ ortada.

“HASTANELERİN EKSİKLİKLERİNİ ANLATAN HEKİMLER HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI”

Yetmezmiş gibi olumsuz koşullarda özveriyle çalışan bu hastanelerimizdeki hekimlerimize, hocalarımıza yönelik baskıların başladığını görüyoruz. Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi’nde ve Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi’nde çalışan hekimlerimize hastanelerin kapatılmasının sakıncalarını anlattıkları açıklamaları nedeniyle ‘basına müsaadesiz demeç verme’ suçundan ceza verildiğini görüyoruz.  Bununla da yetinilmeyip konunun ilerletildiğini, Hastanemi Açın Platformu’nun sözcüsü olan Dr. Bayazıt İlhan hakkında da birebir münasebetle inceleme başlatıldığını öğreniyoruz. Olmaz kabul etmiyoruz. Bu doktorlarımız mesleklerinin sorumluluğu ile hareket etmişler, platformumuzun talepleri ile uyumlu biçimde yalnızca hastanelerine değil çocukların, kanser hastalarının, bayanların, tüm halkın nitelikli sıhhat hizmeti alma hakkına sahip çıkmışlardır. Gayretleri ‘devlet memurluğu’ kavramı içine sıkıştırılıp bedellendirilemez, direkt sıhhat üzere yaşamsal bir alanda tabip olmanın gerektirdiği tümüyle güzel niyetli açıklamalardır. Yapıcıdır, doğrusunu göstericidir, hakaret içermemektedir, tenkit hürriyeti kapsamındadır.

“HASTANELERİMİZİN HAK ETTİĞİ İYİLEŞTİRMELER, YATIRIMLAR YAPILMALIDIR”

Hekimlerimiz hakkında verilen cezalar derhal kaldırılmalı, açılan incelemeler sonlandırılmalıdır.  Mevcut hastanelerimizin gördüğü ve bir ölçü önleyebildiğimiz ziyanları, sıhhat hizmetlerinde ve asistan eğitiminde yaşanan ezaları gidermek için süratle gerekli adımlar atılmalıdır. Alanlarında akademik ve eğitici tarafı kuvvetli olan kıdemli tabiplerin bedeli bilinmelidir. Bu hastaneleri ‘atıl’ vaziyette, ‘sürüncemede’ bırakma anlayışına son verilmedir.  Hastanelerimiz kalkındırılmalıdır. Hastanelerimizin doktor, asistan doktor, sıhhat çalışanı gereksinimi iştirakçi bir planlama ile giderilmelidir. Sıhhat Bakanlığı’nın, mevzunun uzmanlarının, doktorlar ve sıhhat çalışanlarını temsil eden kurumların iştiraki ile durum değerlendirmesine gereksinim vardır. Hastanelerin tıbbi ekipman, ilaç, sarf materyali tüm muhtaçlıkları tamamlanmalıdır. Yurttaşlarımızın randevu ve kamudan sıhhat hizmeti almakta bu kadar zorluk yaşadıkları bir periyotta hastanelerimizin hak ettiği iyileştirmeler, yatırımlar yapılmalıdır. Her işin başı sıhhat olsun, rant değil.”

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da şunları dile getirdi:

“SAĞLIK BAKANI SAHİDEN SIHHAT BAKANI İSE HEKİMLERİN, SIHHAT ÇALIŞANLARININ VE HALKIN SESİNE KULAK VERMELİ”

“Mahalle çok değerlidir, yerelde bir hizmete ulaşabilmek çok kıymetlidir. Nedense bu iktidar devasa yerler açtığında, adliyeler üzere, ben de bir avukat olarak bunu yaşadım maalesef, adalete ulaşılabileceğini, devasa hastaneler açtığında da tekrar sıhhat hizmetine ulaşılabileceğini zannediyor. Halbuki o denli olmuyor. Geçen gece danışmanım, kent hastanesine başvurdu. Gece saat 10’da 791. Sırayı aldı. Hani Erdoğan diyor ya ‘Şehir üzere hastane’ diye, hakikaten bütün kent hastaneye akmış. İşte onun için bu hastaneler yaşamalı. Onun için kamuoyunun baskısı ile kapatmadılar değil de içini, ekipmanları, çalışanı boşaltma teşebbüslerinde vazgeçilmeli. Sıhhat Bakanı hakikaten Sıhhat Bakanı ise hekimlerin, sıhhat çalışanlarının ve halkın sesine kulak vermeli diyorum.”

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de şöyle konuştu:

“BİRİLERİ VATANDAŞIN SIHHATİNE, CEBİNDEKİ PARASINA GÖZ DİKMİŞ OLABİLİR LAKİN BİZLER HAKLI GAYRETİMİZİ SONUNA KADAR DEVAM ETTİRECEĞİZ”

“Sayısın unuttum, kaçıncı kere hastanemi kapatma diye bir davette bulunmak için bir ortadayız. Onlar kapatmaktan bıkmadığı sürece biz de hastaların haklarına, hastanelerime sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu bölgede yaşayan hastalar, bir toplu taşıma aracılığı ile bu hastanelere çok çabuk ulaşabiliyorlar. Bu bölgede yaşayan insanların birçoğu sosyoekonomik seviyesi çok düşük vatandaşlar olduğu için bu hastanelerin pozisyonları sıhhate erişim açısından son derece değerli noktalar. Biriler aklımızla alay ediyor dursun, bu hastaneleri kapatmıyoruz desinler, onlar binayı, tabelayı hastane sanıyor duradursun orada kâfi ekipmanın, sıhhat işçilerinin olmaması oraları hastane yapmıyor. Hani birileri diyordu ya, nereden nereye, 6 ay sonrasına randevu veriliyordu. Evet 6 y sonrasına randevu verilirken siz bunu 2-3 yıl sonrası haline getirdiniz. Bunu yaparken de tüm hastaneleri kapattınız, tüm sıhhat işçilerini ülkeden kaçırttınız. Yetmezmiş üzere vatandaşın cebine bağladığınız hortumla yandaşlarınızı varlıklı ettiniz. Birileri vatandaşın sıhhatine, cebindeki parasına göz dikmiş olabilir lakin bizler haklı uğraşımızı sonuna kadar devam ettireceğiz.”

“GİDİP DE GERİ GELEN AYGITLARDA ARIZALANMALAR OLDUĞU İÇİN ARTIK ONLARI TELAFİ ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Doktor Bayazıt İlhan da Ulucanlar Göz Hastanesi’ndeki son durumu şöyle anlattı:

“21 Eylül’de kapatılmadan evvel hastanede asistan ve uzman doktor olarak 100 doktor vardı. Şu anda 12 uzman tabip ve 8 asistan doktor ile hizmet vermeye çalışıyor hastane. O nedenle randevu alınmakta zorluklar yaşanıyor. Gereç eksiklikleri nedeniyle şimdi ameliyatlar tam olarak başlayamamış durumda. Küçük ameliyatlar başladı ancak gereç eksikliği kimi tıbbı aygıtlardaki arızalar nedeniyle ameliyatların bir kısmı başlayamadı. Gidip de geri gelen aygıtlarda arızalanmalar olduğu için artık onları telafi etmeye çalışıyoruz. Asistan tabipler aylık görevlendirme ile geliyor birebir anda vazife yapmıyorlar. Her tabip poliklinikte olduğu vakit yaklaşık 35-40 hastaya bakıyor.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Vip elit istanbul escort bayan numaraları
-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort